Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies en ook niet bedoeld voor het oplossen van individuele medische problemen. Neem contact op met je huisarts of medisch specialist als je behoefte hebt aan een diagnose of een behandeling nodig denkt te hebben.

Indien je Zantac® gaat gebruiken, lees dan altijd vóór het gebruik de gebruiksaanwijzing. Hoewel de producent van Zantac® haar uiterste best doet om de informatie op deze site zo accuraat mogelijk te houden, kan zij zulks niet garanderen. De producent van Zantac® is nimmer aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van onjuist gebruik van de informatie op deze site.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Omega Pharma.

Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Omega Pharma. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Zantac® /Omega Pharma en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Zantac® /Omega Pharma geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de disclaimer of het privacybeleid van Zantac® /Omega Pharma, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan: Omega Pharma , T.a.v. Zantac® Consumentenservice, Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam of per e-mail.

Wijzigingen

Zantac® /Omega Pharma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer of de privacy statement. Controleert u daarom regelmatig de privacy statement van Zantac® /Omega Pharma.

Rotterdam, augustus 2014

Deze website is Koag Kag gekeurd: KAG-nr 24-0714-0986

Copyright informatie

Omega Pharma Nederland B.V.
Kralingseweg 201
3062 CE Rotterdam
(010) 2211000
info@zantacmaagzuur.nl